Powrót

Top Job | Kraków

Codziennych Stand-upach, zbieranie i analiza wymagań oraz tłumaczenie ich na specyfikacje systemowe i funkcjonalne, modelowanie obiektowe w UML czy też ścisła współpraca z developerami i biznesem z Londynu, (głównie zdalnie). W codziennej pracy firma korzysta z takich narzędzi jak Jira, Confluence, RTC

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Warszawa

Do obowiązków Asystenta Projektu należy - tłumaczenie na język polski treści etykiet produktowych, - weryfikacja poprawności i zgodności z przepisami zestawu informacji na etykietach, - przygotowanie nowych etykiet w języku polskim na podstawie dokumentów źródłowych tj. kart technicznych i kart

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

19.03.2018 | Warszawa

tłumaczenie maszynowe, analiza i automatyczna kategoryzacja danych; - Współpracą z naszymi klientami, pomagając im w przeglądzie danych oraz szkoląc w zakresie wykorzystywania Relativity; - Ciągłym rozszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz zbieraniem nowych doświadczeń; - Nowymi problemami i

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Tarnowo Podgórne

Biznesowych, • Nawiązywanie współpracy z nowymi klientami, • Tłumaczenie dokumentacji i korespondencji, • Współpraca z działem Produkcji i Logistyki, • Wsparcie w realizacji planu marketingowego, • Pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych, możliwość uczestnictwa w międzynarodowych targach branżowych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.03.2018 | Sochaczew

Pełniące funkcje publiczne. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

13.03.2018 | Łosice

Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

13.03.2018 | Ząbki

Miejsc pracy dla nowych pracowników, - administracyjne wsparcie dla pracowników (przygotowywanie umów itp.), - terminowe przesyłanie korespondencji służbowej, - przygotowywanie rozliczeń i porządkowanie dokumentacji, - tłumaczenie dokumentów służbowych, - przygotowywanie prezentacji, raportów i analiz z

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Poznań

Nadgodzinach • Samochód służbowy do dyspozycji pracownika 24/7 zwrot kosztów paliwa i autostrad • Dodatkowe ubezpieczenie społeczne tzw. "mutuelle" • Bezpłatny kurs języka francuskiego (on-line lub stacjonarny) • Bezpłatną nostryfikację dyplomu i tłumaczenie wszystkich dokumentów • Pokrycie kosztów podróży do

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

10.03.2018 | Warszawa

Postępowaniach przetargowych dla zespołu sprzedaży i Klientów Prowadzenie projektów związanych głównie z postępowaniami przetargowymi wraz z pełną koordynacją postępu danego projektu Tłumaczenie materiałów produktowych Współpracę z dostawcą zewnętrznym przy tworzeniu materiałów promocyjnych Przygotowywanie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

09.03.2018 | Warszawa

Ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

08.03.2018 | Wołomin

Prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

08.03.2018 | Warszawa

Języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego; Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 91 36 lub 581 95 68 w godz. 8.00-16.00; Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie .pl; Wymagania związane ze

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

06.03.2018 | Warszawa

Do obowiązków Asystenta Projektu należy tłumaczenie na język polski treści etykiet produktowych, weryfikacja poprawności i zgodności z przepisami zestawu informacji na etykietach, przygotowanie nowych etykiet w języku polskim na podstawie dokumentów źródłowych tj. kart technicznych i kart

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

06.03.2018 | Warszawa

Do obowiązków Asystenta Projektu należy tłumaczenie na język polski treści etykiet produktowych, weryfikacja poprawności i zgodności z przepisami zestawu informacji na etykietach, przygotowanie nowych etykiet w języku polskim na podstawie dokumentów źródłowych tj. kart technicznych i kart

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Kraków

Prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej, - zarządzanie adresem e-mailowym i przekazywanie informacji do odpowiednich osób, - koordynowanie obiegu dokumentów i ich archiwizację, - kontaktowanie się ze stałymi oraz nowymi klientami, - tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 205 wyników