Powrót

Top Job - Lublin - ALDIK NOVA Sp. z o.o.

wykształceniewyższe, technologia żywności lub pokrewne, gotowość do pracy w systemie zmianowym, praktyczna znajomość ustawodawstwa żywnościowego, systemu HACCP. OFERUJEMY pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, szansę na rozwój dalszej kariery, preferencyjne pakiety

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Lublin - Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

Przygotowanie i weryfikacja korespondencji kontraktowej, negocjowanie i nadzorowanie realizacji umów z podwykonawcami, dystrybucja i archiwizacja dokumentacji projektowej oraz dokumentów kontraktowych. WYMAGANIA bardzo dobra znajomość języka angielskiego , wykształceniewyższe - techniczne, min. 2-letnie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Poczta Polska S.A.

Posiadasz Wykształceniewyższe techniczne. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Mile widziane uprawnienia

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Lublin - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Wymagania niezbędne wykształceniewyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - mBank S.A.

MBanku Oczekiwania wykształceniewyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki w obszarze bankowości i finansów) doświadczenie w aktywnej sprzedaży produktów znajomość technik sprzedaży znajomość podstawowych produktów depozytowych, kredytowych i inwestycyjnych biegła obsługa komputera (MS Office

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Wymagania niezbędne wykształceniewyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy 5 lat doświadczenia zawodowego w Laboratorium znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury technicznej, obsługa podstawowych programów komputerowych, prawo jazdy kategorii B, znajomość

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

Przewidzianych w projekcie form wsparcia Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz szkoleniowej Sprawozdawczość, monitoring wskaźników oraz postępu rzeczowego projektu Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz wniosków o płatność za pomocą SL 2>wyższe Minimum roczne doświadczenie zawodowe

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Chełm - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualnÄ czy też jakąkolwiek innÄ cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształceniewyższe elektryczne doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Prawem aktów prawnych wydawanych przez naczelnika. Opiniowanie pod względem zgodności z prawem umów zawieranych przez Naczelnika. Wymagania niezbędne wykształceniewyższe prawnicze doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego uprawnienia radcy prawnego Posiadanie obywatelstwa polskiego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

Projektu oraz obowiązującymi wytycznymi w obszarze EFS na lata 2014-2>wyższe Znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków EFS Znajomość obowiązujących wytycznych w obszarze EFS lata 2014

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Projektowego. Wymagania obligatoryjne Wykształceniewyższe. Staż pracy - minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zespołach wdrażających projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych. Znajomość systemu SL2014. Bardzo dobra, praktyczna znajomość zasad, wytycznych i przepisów prawa zawiązanych z

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wraz z załącznikami. Udział w pracach koncepcyjnych, związanych z wypracowaniem optymalnego zakresu projektu. Wymagania obligatoryjne Wykształceniewyższe. Staż pracy - minimum 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych oraz innych przyznawanych w trybach konkursowych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Narodowy Bank Polski

Polskiej, nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymywaniem zapasu waluty polskiej i walut obcych oraz organizacja transportów wartości pieniężnych w Oddziale Okręgowym NBP w Lublinie. Wymagania formalne w stosunku do kandydata wykształceniewyższe - preferowane ekonomiczne, minimum 3-letnie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Lierac Paris

wykształcenie średnie, lub wyższe. kosmetologia, farmacja lub pokrewne- będą dodatkowym atutem doświadczenie oraz znajomość technik sprzedaży ukierunkowanie na osiąganie celu i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji łatwość w przyswajaniu wiedzy otwartość i komunikatywność wysoka kultura osobista znajomość

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Lublin - Euro Bank S.A.

Kredytowych oraz odpowiedzialność za poziom ryzyka kredytowego osoby mające doświadczenie w sprzedaży produktów hipotecznych mogą rozwijać się na stanowisku Opiekuna Klienta roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą usług wykształcenie min. wyższe zawodowe (licencjat) mile widziane

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Lublin - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Sprawozdań za okresy kwartalne Weryfikacja sald kont na koniec każdego roku obrotowego Wymagania niezbędne wykształceniewyższe ekonomiczne doświadczenie zawodowe/staż pracy 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w księgowości jednostek sektora finansów publicznych Znajomość zasad rachunkowości Znajomość

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

About 308 results