Mobbing w miejscu pracy- temat poruszany we wszystkich Europejskich krajach.

Warszawa, 5 grudnia 2016

Mobbing może występować prawie we wszystkich sferach życia i być zmorą fizyczną oraz psychiczną dla jej ofiar. W dzisiejszych czasach mobbing spotkamy także w pracy.
Właśnie dlatego wyszukiwarka ofert pracy - Jobkralle zajęła się tym problemem i przeprowadziła ankietę, by zorientować się jak często pracownicy padają ofiarą mobbingu. Spytaliśmy ankietowanych, czy padli ofiarą mobbingu w swoim miejscu pracy. Po zebraniu i zestawieniu wyników okazało się, że w krajach, w których Jobkralle jest aktywny, aż 60 do 80 % ankietowanych przyznało, że czuło się ofiarą mobbinku czasem bądź nawet często.Ten wynik jest szokujący, tymbardziej, że ofiara mobbingu, czuje bezsilność by przeciwdziałać złu, które wydarza się w czterech ścianach miejsca pracy. Konkretnie definicję Mobbingu znajdziemy w Kodeksie Pracy i brzmi ona następująco § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.( Art. 943. KP)Jeśli jakaś osoba zauważy takie zachowanie w stosunku do niej, nie powinna tego lekceważyć. Na pewno trzeba wziąźć się na odwagę i pierwszą osobą do której powinno się zwrócić w przypadku mobbingu jest przełożony. Ważne jest, by ofiara potrafiła podać szczegóły takie jak, gdzie, kiedy i jak doświaczyła mobbingu, by ten mógł to sprawdzić i wyjaśnić. Jeśli jednak powiadomienie przełożonego nic nie pomoże, ofiara ma prawo oddać  wypowiedzenie z pracy w każdej chwili bez dotrzymania okresu wypowiedzenia nie tracąc żadnych świaczeń z tego tytułu. Ważne jest, by społeczeństwo zauważało problem i nie przechodziło obok obojętnie. Ofiara zgłaszając to swojej zaufanej osobie w żadnym wypadku nie powinna być ignorowana a jej słowa powinny być brane na poważnie i powinno zostać udzielone wsparcie. W ankiecie przeprowadzonej w listopadzie 2016 roku wzięło udział 3200 ankietowanych.

Materiały obrazowe

Show blog posts