Od kolegi do szefa – Tak uda się zmiana bezproblemowo

Warszawa, 29 czerwca 2018

Od kolegi do szefa – Tak uda się zmiana bezproblemowo
Jeśli kolega staje się nagle szefem muszą obie strony przemyśleć. Wiąże się to z zaletami gdy przełożony jest naszym znajomym i bezpośrednio uns problemy swoich przelożonych. Z wzajemnym respektem i zrozumieniem można łagodnie przetrwać tą zmianę.
Gdy kierownicze stanowisko się zmienia firma ma dwie możliwości – albo awansują najlepszego pracownika z danego działu albo zatrudnią osobę z zewnątrz. Często firmy wybierają pierwszą opcję gdyż niesie ze sobą wiele korzyści. Dobry szef powinien znać procesy swojego działu, umieć równoważyć mocne i słabe strony swoich pracowników, troszczyć się o dobrą atmosferę oraz motywować pracowników. Z teo powodu najlepszym rozwiązaniem jest awansować na szefa osobę, która już jest wewnątrz firmy. Jest to również dobra motywacja dla innych współpracowników, którzy widzą, że ciężką pracą można dojść daleko i firma szanuje ich wysiłek.

Jeśli awansowałeś, gratulacje za Twoją pracę! W pierwszym kroku zastanów się jakim szefem chciałbyś być. Doskonale wiesz co było o Twojego poprzednika krytykowane. Kilka rad chcemy Ci przekazać.

Wierz w swoich pracowników i daj im tyle swobody ile potrzebują. Znasz dobrze swoich podwładnych więc rodziel tak obowiązki, by były najlepiej dostosowane do danej osoby. Zapewnij również szkolenia i bądź dobrym mentorem. Przypomnij sobie że złote rady równięz Tobie pomogły, by wspiąć się do góry.

Nie będziemy ukrywać, że Twój stosunek do pracowników zmieni się. Od teraz nie jesteś tylko miłym kolegom z  którym się w przerwie plotkuje – musisz mieć tego świadomość. Musisz trzymać odpowiedni dystans, by móc podejmować słuszne decyzje. Oczywiśnie nie musisz zrywać kontaktów, ale powinniście oddzielić sprawy prywatne i zawodowe.

Najważnieszje – uwierz, że Twoi starzy znjomi nadal będą dobrze wykonywać polecenia. Nie bądź potwornym kontrolerem, miej respekt a Twoi pracownicy będą Ci za to dziękować

Materiały obrazowe

Show blog posts