Top Job | Mazowieckie

geodetami, dostawcami nośników reklamowych, itp. Od wybranej osoby oczekujemy 10 lat doświadczenia zawodowego na rynku nieruchomości w obszarze pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, w tym sprzedaż nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, wycena nieruchomości Wykształcenia wyższego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

W celu uzupełnienia kadry poszukujemy1. geodety - kameralisty2. asystenta geodety lub kierownika zespołu geodezyjnego do prac polowychw zakresieGeodezji gospodarczej (MDCP, wytyczenia, inwentaryzacje …)geodezyjnej obsługi inwestycjigeodezyjnego opracowania dokumentacji do w/w zadańGwarantujemy pra

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 2 wyników