Top Job - Pyrzowice - Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej Drog Mol

Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL” Istniejemy na rynku od 1988 r., ciągle się rozwijamy i rośniemy w siłę, obecnie jest nas ponad 50. Zajmujemy się kompleksowo oznakowaniem dróg, zarówno produkcjÄ jak i montażem. Projektujemy, produkujemy i montujemy. Gdy będziesz stał na czerwonym

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Wrocław - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Kontroli przełożonemu, kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów, prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg, współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.02.2018 - Pyrzowice - Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej DROG-MOL

Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej „DROG-MOL” Istniejemy na rynku od 1988 r., ciągle się rozwijamy i rośniemy w siłę, obecnie jest nas ponad 50. Zajmujemy się kompleksowo oznakowaniem dróg, zarówno produkcją jak i montażem. Projektujemy, produkujemy i montujemy. Gdy będziesz stał na czerwonym

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Łowicz - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów, prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg, współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego, przygotowywanie danych do

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Warszawa - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie wyższe wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub inżynieriiruchudrogowego lub transportudoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze zarządzania ruchem lub

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Warszawa - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Bezpieczeństwa ruchudrogowego podczas realizacji inwestycji, współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Warszawa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Prac, -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. - Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne - wykształcenie wyższe wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub inżynieriiruchudrogowego lub transportu - doświadczenie zawodowe/staż pracy 1 rok doświadczenia zawodowego w

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Warszawa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchudrogowego podczas realizacji inwestycji, - współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

11.02.2018 - Wrocław - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego, - przygotowywanie danych do robót, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji, - przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

10.02.2018 - Wrocław - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów, - prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg, - współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego, - przygotowywanie danych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

10.02.2018 - Wrocław - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Utrzymania dróg, współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego,przygotowywanie danych do robót, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

10.02.2018 - Łowicz - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Zleconych w drodze przetargów, - prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg, - współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego, - przygotowywanie danych do robót

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

10.02.2018 - Łowicz - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchudrogowego,przygotowywanie danych do robót, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,przygotowywanie dokumentacji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 13 wyników