Oferty dla Inżynier Ruchu Drogowego praca Polska

26.05.2018 | Pełny etat | Departament Służby Cywilnej

Obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,  możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy - prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

26.05.2018 | Pełny etat | BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

SpecjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradOddział w Warszawie ul. Mińska 2503-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracyprowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

26.05.2018 | Pełny etat | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej; współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - prowadzenie zagadnień związanych ze szkodami

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Departament Służby Cywilnej

Inwestycyjnych; dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych; prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Departament Służby Cywilnej

Przedmiotu Zamówienia), współpraca z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wymagania wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa drogowego lub komunikacyjnego, pozostałe wymagania niezbędne

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Warszawa | BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych,współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Rzeszów | BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Warszawa | BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa drogowego lub komunikacyjnego,doświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze drogownictwa,pozostałe wymagania niezbędneprawo jazdy kat. B,znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Rzeszów | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, - Współpraca z właściwymi

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

24.05.2018 | Pełny etat | Warszawa | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji, - współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Nie trać już pracy!

Otrzymuj codziennie nowe oferty pracy przez e-mail do Inżynier Ruchu Drogowego w Polska.

Subskrybuj teraz

Około 36 wyników