Top Job - Łódź - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Posiadanym wykształceniem. Znajomość przepisów ustaw kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (w tym kodeksu postępowania administracyjnego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Łódź - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Gospodarka nieruchomościami. Doświadczenie co najmniej >. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Kraków - Archiwum Narodowe w Krakowie - 2000 zł - 4000 zł

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko pomocnik archiwisty w Oddziale V materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Warszawa - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

kartograficznej udział w kontrolach prowadzonych przez mazowieckiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Warunki pracy - praca biurowa - praca poza siedzibÄ urzędu, w terenie (rozprawy administracyjne) - zagrożenie korupcjÄ - permanentna obsługa klientów zewnętrznych - praca na

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Wczoraj - Kielce - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

kartograficznej (marszałka województwa, starostów) oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego, - rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności geodetów uprawnionych, starostów, jako organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - sporządzanie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Wczoraj - Kielce - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Rozpatrywanie odwołań jednostek wykonawstwa geodezyjnego od decyzji starostów orzekających o odmowie włączenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naruszenia warunków licencji,przeprowadzanie postępowań przygotowawczych dotyczących naruszenia

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.02.2018 - Warszawa - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizacji zadań przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznychprowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) - Progres Sp. z o.o. Sp. k.

Aktualnie dla naszego Klienta - firmy z sektora usług geodezyjno - kartograficznych poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku Geodeta Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy Wykonywanie prac kameralnych i polowych, Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie pomiarów geodezyjnych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.02.2018 - Warszawa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizacji zadań przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.02.2018 - Warszawa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dziedzinie geodezji i kartografii - udział w kontrolach prowadzonych przez mazowieckiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizacji zadań przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - prowadzenie spraw z

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.02.2018 - - CPL EU

Działem zagranicznym. WYMAGANIA - Tytuł licencjata, inżyniera lub magistra (preferowane kierunki matematyka, geodezja i kartografia, budownictwo, biotechnologia, automatyka i robotyka, elektronika). Mile widziani absolwenci; - Średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 4.0; - Maksymalnie dwa lata po

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

15.02.2018 - Szczecin - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. - Rozpatrywanie skarg i wniosków na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. - Kontrolowanie wykonawców

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Wrocław - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, - znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - znajomość

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Szczecin - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wniosków na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. - Kontrolowanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 45 wyników