Oferty dla Strażnik Miejski praca Polska

18.02.2018 - Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy

Wykształcenie co najmniej średnie nienaganna opinia sprawność pod względem fizycznym i psychicznym strażnikiemmiejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe uregulowany stosunek do służby

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy

Stanowiska urzędniczego w charakterze strażnikamiejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 30.03.2018 r. godz. 1400 pocztą na adres

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

04.02.2018 - Warszawa - Straż Miejska m.st. Warszawy

Wykształcenie co najmniej średnie nienaganna opinia sprawność pod względem fizycznym i psychicznym strażnikiemmiejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe uregulowany stosunek do służby

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 3 wyników