Powrót

Top Job - Warszawa - Komenda Główna Policji w Warszawie

Związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych, monitorowanie funkcjonowania usług systemowych, rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników, bieżąca współpraca ze służbami dyżurnymi agencji euLisa (systemy centralne SIS, VIS i Eurodac), służbami dyżurnymi organów administracji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Rzeszów - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Przejściach granicznych weryfikacja projektów budowlanych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, harmonogramów, umów oraz uzgadnianie przedmiotowe dokumentów z wykonawcami, organami administracji, jednostkÄ certyfikująca płatność z pomocy zagranicznej, planowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych w zasięgu

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Warszawa - Centrala NFZ

Zakresie ochrony informacji niejawnych, bądź złożenie oświadczenia o poddaniu się szkoleniu w/wym. zakresie; umiejętność sprawnego posługiwaniu się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarką i wyszukiwarkami internetowymi. Wymagania pożądane doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Chełm - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Inwestycyjnych i remontowych oraz w przeglądach technicznych obiektów Warunki pracy Praca samodzielna, wyjazdy pojazdami służbowymi w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych obiektów w placówkach NOSG; kontakty zewnętrzne biura projektowe, wykonawcy robót budowlanych, organy administracji uczestniczące w

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Kraków - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Pracy > umiejętność argumentowania (konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania, może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Białystok - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Jakąkolwiek innÄ cechę prawnie chronioną. Metody i techniki naboru 1. weryfikacja formalna dokumentów, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna) Oferty złożone po terminie nie będÄ rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostanÄ komisyjnie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Kraków - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

administracji lub do 1 roku w obszarze informatyki umiejętność argumentowania asertywność oraz umiejętność przekonywania umiejętność konsultacji kwestii drażliwych umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków umiejętność definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w ramach projektów

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Warszawa - Komenda Główna Policji w Warszawie

Związanych z utrzymaniem systemów międzynarodowych, monitorowanie funkcjonowania usług systemowych, rozwiązywanie złożonych, ważnych i nietypowych problemów użytkowników, bieżąca współpraca ze służbami dyżurnymi agencji euLisa (systemy centralne SIS, VIS i Eurodac), służbami dyżurnymi organów administracji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Kraków - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub powyżej > umiejętność argumentowania (konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania, może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków umiejętność

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Warszawa - Centrala NFZ

Zakresie ochrony informacji niejawnych, bądź złożenie oświadczenia o poddaniu się szkoleniu w/wym. zakresie; umiejętność sprawnego posługiwaniu się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, przeglądarkÄ i wyszukiwarkami internetowymi. Wymagania pożądane doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Milicz - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

SpełniajÄ wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrznÄ procedurÄ naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu .. Metody i techniki naboru oraz

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Sieradz - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszy referent Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy wprowadzanie i przetwarzania zeznań i deklaracji podatkowych oraz innych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Gdańsk (Gdańsk) - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą. Oferty odrzucone i nieodebrane zostanÄ komisyjnie zniszczone. Techniki i metody naboru • weryfikacja formalna nadesłanych ofert, • test wiedzy (opcjonalnie), • sprawdzian praktyczny (opcjonalnie), • rozmowa kwalifikacyjna. Zachęcamy do skorzystania z

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Łódzkie - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszy referent Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

- Łęczyca - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referent Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego (m.in. gromadzenie materiału

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Kraków - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

administracji lub do 1 roku w obszarze informatyki umiejętność argumentowania asertywność oraz umiejętność przekonywania umiejętność konsultacji kwestii drażliwych umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków umiejętność definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych w ramach projektów

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

About 254 results