Powrót

Top Job - Wielkopolskie - Lobo sp. z o.o. sp.k.

Lobo HR jest agencją rekrutacyjną (nr 7502), która dostarcza swoim klientom najlepszych pracowników. Oszczędzamy czas i przyczyniamy się do sukcesów naszych partnerów poprzez zastosowanie nowoczesnych technik rekrutacyjnych wspieranych innowacyjnymi technologiami informatycznymi. Dla naszego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Stosunku pracy osób zatrudnionych, ustalanie uprawnień pracowników oraz spraw związanych z odpowiedzialnościÄ służbową, dyscyplinarnÄ pracowników, organizacjÄ szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników, prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracypracowników Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

15.02.2018 - Kraków - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Zapewnienia wykonywania przez system jego funkcji biznesowych oraz zapewnienia optymalnej pracy użytkowników. Warunki pracyPraca w systemie > pod presjÄ czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Rzeszów - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Innych źródeł w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych na prowadzone inwestycje, współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca ze służbami granicznymi (polskimi i ukraińskimi) i innymi instytucjami. Warunki pracypraca administracyjno

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

15.02.2018 - Rzeszów - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Powyżej 1,> w zespole współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzÄ oraz informacjami. Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

15.02.2018 - Kraków - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Systemu w trybie pracy ciągłej. Warunki pracyPraca w systemie > w godzinach popołudniowych), praca wymagająca wyjazdów na delegacje krajowe i zagraniczne. Praca w warunkach zagrożonych korupcją. Przy wykonywaniu zadań niezbędna będzie

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Prowadzonych spraw Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw, archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Warunki pracyPraca administracyjno - biurowa z przewagÄ wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała. Stanowisko pracy zlokalizowane w

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Głubczyce - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Przenoszenie prób, chodzenie po polach). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej > z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Bezpośrednie kierowanie grupÄ pracowników. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługÄ klienta

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Dębica - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Administracyjno - biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Lubin - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Informacji podmiotom uprawnionym w celu właściwej realizacji zadań komórki; Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym powyżej > jednozmianowa wykonywana w porze dziennej - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym - stanowisko pracy typowe stanowisko biurowe wyposażone w

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Lubartów - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Niearchiwalnej kat. BC na podstawie zatwierdzonego protokołu. Warunki pracyPraca o charakterze biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym w godzinach 7.30-15.30. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracÄ przy biurku i komputerze oraz

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Wrocław - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Wierzytelności; Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym powyżej > przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - stanowisko pracy typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe, - praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej, - praca w

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

14.02.2018 - Wrocław - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Ich treści i przekazywanie środkom masowego przekazu w celu popularyzacji prawa podatkowego Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym powyżej > jednozmianowa wykonywania w porze dziennej - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym - stanowisko pracy typowe stanowisko

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

13.02.2018 - Zabrze - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Sprawującym profilaktycznÄ opiekę zdrowotnÄ nad funkcjonariuszami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich opracowywanie projektów decyzji w sprawie przyznanie świadczeń odszkodowawczych strażakowi PSP/pracownikowi Warunki pracypraca samodzielna w większości biurowa

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job - Milicz - BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

Komórek urzędu oraz upoważnionych pracowników Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłowÄ obsługÄ Naczelnika Urzędu Skarbowego w obszarze zarządzania i procesów pomocniczych w celu sprawnej i terminowej realizacji zadań w przedmiotowym zakresie Warunki pracy - praca

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 246 wyników