- Poznań - Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Zatrudnienie na czas realizacji projektu „Kierunek Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. Wymiar etatu 1 Liczba stanowisk pracy 4 Miejsce wykonywania pracy 61-739 Poz

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

About 1 results