Jobswype ankieta z lipca 2017: Brak online zakupów podczas pracy

Warszawa, 14 sierpnia 2017

Letnie głosowanie wsród Europejczyków pokazało wyraźnie, że nie robimy notrycznie online zakupów w czasie pracy. Szczytne nastawienie, ponieważ nie jest to dokładnie prawnie uregulowane i ogólnie w praktyce nie zakazane.

 

Wiedeń, 01.08.2017 – Robisz zakupy elektronicznie? Jeśli tak, robisz to w czasie pracy? Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedziałeś twierdzącą, a na drugie natomiast przecząco to należysz do kręgu osób idące z trędem europejskim  - pracownicy od Rumuni po Irlandie nie marnują czasu w pracy na robienie zakupów, a załatwiają prywatne sprawy w wolnym czasie. Do takiego wniosku doszło Jobswype, po przeprowadzonej ankiecie wsród użytkowniców w lipcu bierzącego roku.

 

Pracownicy robią zakupy internetowe w swoim wolnym czasie

86% Polaków nie robiło online zakupów w czasie pracy w ostatnim miesiącu, 7% ankietowanych użytkowników polskiego jobswype przyznało, że zdarzyło im się to raz do trzech w przeciągu 30 dni, a 6% robiło często. Taki jest rezultat ostatniej międzynarodowej ankiety przprowadzonej przej Jobswype. Te wyniki są jednoznaczne jak nigdy dotąd – absolutna większość europejskich pracowników, między 71 a 89 % (w zależności od kraju), nie wyobraża sobie robić online zakupów w miejscu pracy. Między 7 a 18% odważyło się raz do trzech razy zrobić internetowe zakupy, natoiast 3 do 14% ankietwanych z całej Europy robi to notorycznie.

Właściciel Jobswype wyjaśnia, że przyczyną takiego zachowania jest najprawdopodobniej fakt, że pracownicy jeszcze bardzo mocno rozgraniczają życie prywatne od zawodowego i dlatego właśnie zakupy online robią poza godzinami pracy. Ten wynik na pewno mocno cieszy pracodawców zwłaszcza, że online zakupy w czasie pracy nie ostały jeszcze prawnie uregulowane.  

 

Prawo pracy nie zabrania

Zgodnie z biurem informacji Europejskiego parlamentu w Austrii, każdy kraj członkowski Uni Europejskiej podlega własnemu prawu pracy – Parlament może tylko nadać minimum standard. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonych takich ograniczeń. Prawo do prywatnego użytkowania internetu w czasie pracy nie ma. Christian Erhart twierdzi, że pracodawca może wyraźnie zabronić bądź ustalić reguły jego użytwkowania. Jeśli jednak nie ma żadnych ograniczeń ze strony pracodawcy, pełne korzystanie z internetu nie jest prawnie zabronione.

 

Ankieta została przerowadzona w lipcu 2017 roku. 1188 osób wzieło w niej udział.

 

 

 

Materiały obrazowe

Jobswype ankieta z lipca 2017: Brak online zakupów podczas pracy

Jobswype ankieta z lipca 2017: Brak online zakupów podczas pracy

Powrót do komunikatów prasowych