Jobswype badanie pokazuje: brak emigracji polskich pracowników. W niemal całej Europie spada gotowość wyjazdu poza granice kraju w celu podjęcia nowej pracy.

Warszawa, 20 listopada 2017

Polska gospodarka jest atrakcyjna

Polacy są wierni jeśli chodzi o wybór miejsca wykonywanej pracy. Taki wynik przyniosły badania Jobwsype. W tym badaniu wzięło udział najwięcej ankietowanych tego roku – 3400 europejczyków udzieliło odpowiedzi.

„Czy jesteś gotowy przeprowadzić się ze względu na pracę?“ 37% ankietowanych Polaków w październiku 2017 roku nie byli gotowi na przeprowadzkę poza teren kraju, natomiast 34% było gotowych zmienić miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Wyniki świadczą, że obecna gorspodarka „zmusza” szukających pracę do szczęścia poza obecnym miejscem zamieszkania.Część ankietowanych między 19 % (Szwajcaria ) a 37% (Irlandia) jest gotowa wyjechać z miasta i zamieszkać w innym na terenie swojego kraju. Natomiast 22% - 62% jest gotowych na wyjazd do innego europejskiego kraju, przy czym 62% Anglików czuje się niepewnie ze względu na Brexit.

„Mało zaskakujący jest fakt, że w niemieckojęzycznych krajach gdzie bezrobocie jest niskie również mniej osób deklaruje gotowość wyjazdu za granicę. Obywatele tych krajów znajdują zatrudnienie na „własnym“ terenie“, wyjaśnie założyciel wyszukiwarki ofert pracy Jobswype -Christian Erhart.

Gotowość do wyjazdu spada na Południu a rośnie w Wielkiej Brytani.

„ W porównaniu z ankietą Jobswype z początku roku 2016 na temat mobilności, liczba chętnych na wyjazd w poszukiwaniu pracy znacznie zmalała“ – Erhart. „ Duża zmiana w stotunku do poprzedniego roku jest wzrost gotowości obywateli Wielkiej Brytaniu do przeprowadzki poza granice krjau w poszukiwaniu nowej pracy. Jeśli porównamy obecną ankiete z 62% chętnych do ankiety z poprzedniego roku to okaże się, że ta liczba się podwoiła. Przyczyna tkwi w niestabilnej gosporarce oraz socjalnej niepewnosci, która powstała od Brexit.“

„Przeprowadziłbyś się dla swojej wymarzonej pracy na inny kontynent?“ Ankieta z lutego 2016 roku pokazała, że między 16 a 45 procent ankietowanych byłaby gotowa przeprowadzić się do innego kraju (Niemcy 16%, Szwajcaria 17%, Austria 20%, Wielka Brytania 26%, Czechy 28%, Irandia 9%, Węgry 39%, Polska 40%, Rumunia 40%).

Dla 26% Szwajcarów, 33% Niemców i 36% Ausriaków na początku 2016 roku przeprowadzka ze względu na pracę nie wchodziła w ogóle w rachubę. Inni obywatele kraju stanowili odsetek między 12 (Wielka Brytania) a 29% (Czechy).

Inaczej może to wyglądać twierdzili obyatele następujących krajów: Węgry, Rumunia, Polska, którzy stanowili miejszość między 13 a 19 % użytkowników i nie byli gotowi opuszczać swojego kraju. Są jednak też użytkownicy, którzy chętnie za lepszą pracą zmieniliby kraj zamieszkania: Węgry 39%, Polacy 40%, Rumni 45%.

Te wartości znacznie spadły patrząć na aktualną ankietę z poaździernika 2017 roku (Węgry 36%, Polska 30%, Rumunia 26%)

Ankieta została przeprowadzona w październiku 2017 roku. Wzęło w niej udział 3 424 Europejczyków.

Materiały obrazowe

Jobswype badanie pokazuje: brak emigracji polskich pracowników. W niemal całej Europie spada gotowość wyjazdu poza granice kraju w celu podjęcia nowej pracy.

Jobswype badanie pokazuje: brak emigracji polskich pracowników. W niemal całej Europie spada gotowość wyjazdu poza granice kraju w celu podjęcia nowej pracy.

Powrót do komunikatów prasowych