Jobswype europejskie porównanie 2016-2017: Gender Pay Gap nadal utrzymuje się w krajach Europy.

Warszawa, 30 marca 2017

Korzystając z okazji międzynarodoego święta kobiet iofert pracy Jobswype przepowadziła powtórnie ankietę. Otrzeźwiający wynik dla wszystkich, którzy myśleli, że temat równouprawnienia w pracy jest załatwiony. Prawie dwie trzecie europejskich Pań dostają mniejsze wynagrodzenie niż panowie przy takich samych kwalifikacjach – o tym świadczą wyniki lutowe. Nie tylko Europa zmaga się z tym problemem, natomiast 40% równych wypłat to wynik który pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

Wiedeń, 07.03.2017 - Z okazji międzynarodowego dnia kobiet postanowiliśmy tak jak przed rokiem zapytać naszych użytkowników o różnicach w wysokości wynagrodzenia w zależności od płci. Najlepiej wypadły Wielka Brytania oraz Rumunia z 55% i 53% głosami świaczącymi o równych wynagrodzeniach. Srodkowe miejsca zajęły następujące kraje: Irlandia (42%), Słowacja (41%), Czechy (41%), Polska (40%) i Austria (40%). Najgorzej sytuacja wygląda w Szwajcarii (35%), w Niemczech (34%) oraz na Węgrzech, z zadziwiającym wynikiem tylko 27%.

„Wyniki nie zmieniły się porównywając odpowiedzi z poprzedniogo roku. Niestety nie widzimy żadnej poprawy“mówi Jobswype właściciel Christian Erhart. Jedynym wyjątkiem jest Rumunia, gdzie sytuacja się poprawiła w przeciągu dwunastu ostatnich miesięcy. W Roku 2016 odpowiedzi na tak stanowiły tylko 27%, natomiast w tym roku aż 53% , to znacząca poprawa.  

 

Reakcja związków zawodowych i polityki.

Niezbędne są reformy oraz ustalenia prawne dotyczące wysokości wynagrodzenia niezależnie od płci. Wyjściem z sytuacji byłoby ustalenie progu o ile maksymalnie może różnić się wynagrodzenie męźczyzny i kobiety.

 

Ta ankieta została przeprowadzona w lutym 2017 roku. Łączna liczba ankietowanych wyniosła 800 osób.

Materiały obrazowe

Jobswype europejskie porównanie 2016-2017: Gender Pay Gap nadal utrzymuje się w krajach Europy.

Jobswype europejskie porównanie 2016-2017: Gender Pay Gap nadal utrzymuje się w krajach Europy.

Powrót do komunikatów prasowych