Powodem numer 1 na zmiany pracy jest wynagrodzenie

Warszawa, 17 lipca 2017

Z jakiego powodu myślisz o zmianie pracy? Po dwóch latach Jobswype ponownie przeprowadza taką samą ankietę. Celem było stwierdzenie, czy i jak zmieniły się kryteria. Wzieliśmy pod uwagę następujące kryteria: wynagrodzenie, marne szanse na karierę, atmosfera, Work Life Balance, znudzenie. Mało zaskakujące wyniki dziesięciu Eurpejskich państw: Najczęściej podawanym powodem nadal wynagrodzenie. 53% Polaków zmieniłoby pracę dla większej wypłaty. Ankieta pokazuje również, iż na zachodzie Europy badziej liczy się atmosfera niż wypłata.

Wiedeń,28.06.2017 - Różnica między krajami zostaje bez zmian w porównaniu z ankietą z 2015 roku.krajach tak widzimy trend gdzie na zachodzie atmosfera gra równie ważną rolę. Na południu Europy raczej ma małe znaczenie. Aż 53% Polaków zmieniłoby pracę ze wzgędu na wynagrodzenie. Dokładne wyniki różnią się ze względu na położenie między 32 % w Szwajcarii a 62% na Słowacji. Zauważamy, że na zachodzie odpowiedź za wynagrodzeniem podejmuje 32% - 45%, natomiast na południu między 46% - 66%.

 

Obraz niezmieniony

 

Niemal identyczne wyniki otrzymaliśmy w listopadzeie 2015 roku.Christian Erhart, założyciel Jobswype wyjaśnia podobne wyniki tak: „ W krajach, których gospodarka nie jest zbyt rozwinięta wynagrodzenie odgrywa duże znaczenie, natomiast w innych bardziej przykłada się wagę do zadowolenia z pracy oraz work life balance”. Te słowa potwierdzają wyniki naszych ankiet.

 

Porównując wyniki dwóch ankiet, widzimy, że warunki na rynku pracy się zaostrzyły na zachodzie. Ogólnie powiększył się odsetek osób, które gotowe jest zmienić pracę dla lepszej płacy. Np. Szwajcaria – 21% w 2015 roku a 32% w 2017 roku. Taki sam trend możemy zaobserwować w Austrii, Niemczech, Anglii oraz Irlandii – podkreśla Christian Erhart. „Lepsze wynagrodzenie za to samo zadanie jest nadal kuszące, jednakże inne faktory grają też dużą rolę“ – Christian Erhart.

 

Ankieta została przeprowadzona w maju 2017 roku. Wzięło w niej udział 2.094 ankietowanych.

Materiały obrazowe

Powodem numer 1 na zmiany pracy jest wynagrodzenie

Powodem numer 1 na zmiany pracy jest wynagrodzenie

Powrót do komunikatów prasowych