Większość europejskich pracowników nieodpowiednio wykwalifikowana

Warszawa, 2 czerwca 2017

Jakie kwalifikacje posiadasz na obecne stanowisko pracy? Tak brzmiała ankieta przeprowadzona przez Jobswype. Średnio tylko jedna trzecia Europejczyków czuje się perfekcyjnie wykwalifikowana do swojego zawodu.

Wiedeń, 22.05.2017 -   najnowsza ankieta przeprowadzona wsród użytkowników pokauje, że w wiekszości europejskich krajach ponad jedna trzecia pracowników ma zbyt wysokie kwalifinacje do wykonywanego zawodu, kolejne 30% ma je zbyt niskie a pozostali odpowiednie. Wyjątek stanowi Szwajcaria oraz Rumunia, gdzie około 55 % ankietowanych odpowiedziało, że są odpowiednio wykwalifikowani. W Polsce podobnie jest więcej odpowiednio wykwalifikowanych (42 procent) aniżeli średnia europejska. W Wielkiej Brytani tylko 24% pracowników deklaruje, że ma za wysokie kwalifikacje, w porównaniu z Austrią, która ma aż 44 procent wyżej wykwalifikowanych w zawodzie.

Przekwalifikowanie

Właściciel Jobswype – Christian Erhart – „najważniejszym faktorem, który przyczynia się do zadowolenia z pracy jest dobre samopoczuje. Jeśli pracownik ma zbyt wysokie kwalifikacje to już jest duży powód do niezadowolenia. To samo jest w sytuacji, gdy pracownik ma za niskie kwalifikacje na wykonywanym stanowisku pracy i jest w ciągłym stresie, że coś nie potrafi odpowiednio wykonać. Ani zbyt wysokie ani  zbyt niskie kwalifikacje nie są dobrym zwiastunem produktywnego pracownika.“

Zbyt wysokie kwalifikacje są wynikiem wzrastającej liczby abolwentów wyższych uczelni, którzy niesetety nie pasują do popytu na rynku pracy. Młodzi absolwenci, kobiety po uropie macieżyńskim, migranci muszą często iść na kompromis i przyjąć posadę nie odpowiadającą ich wykształceniu. Obecne kwalifikacje są często niepotrzebne i pracownicy zmuszeni są do przekwalifikowania się.  

„Pracodawcy powinni zatrudniach osoby z odpowiedimi kwalifikacjami“, uważa założyciel Jobswype Christian Erhart. Uważa on, że dobrzy pracownicy są pytani o ich życzenia i wyobrażenia na temat kwalifikacji. To dobra droga dla firm, by okazać wzbudzić poczuje lojalności oraz zaangażowania.

 Ta ankieta została przeprowadzona przez Jobswype w kwietniu 2017 roku. Wzieło w niej udział 750 ankietowanych z całej Europy.

Materiały obrazowe

Większość europejskich pracowników nieodpowiednio wykwalifikowana

Większość europejskich pracowników nieodpowiednio wykwalifikowana

Powrót do komunikatów prasowych