Zmiana zawodu to nie rzadkość w krajach europejskich

Warszawa, 16 stycznia 2017

Przyczyny zmiany zawodu są różne – pierwsze miejsce zajmują Węgry.

Wiedeń, 11.01.2017 – podczas gdy jeszcze przed kilkoma laty ciężko było wyobrazić sobie inną pracę niż w wyuczonym zawodzie bądź inną niż w kierunku studiów, tak dziś nie jest to rzadkością. To wykazała najnowsza ankieta przeprowadzona w Europie przez jobswype. W przeciągu ostatnich pięciu lat najczęściej swój zawód zmieniali mieszkańcy Węgier, Czech oraz Słowacji. Niemal połowa, bo 47% ankietowanych Ausriaków zmieniła zawód.

Dużo osób po skończeniu edukacji stwierdza, że interesują go całkiem inne tamaty i w związku z tym przekwalifikowują się.

Kraj, w którym najczęściej zmienia się zawód są Węgry – tak wynika z przeprowadzonej ankiety, stanowią oni 62% ankietowanych w tym kraju, na drugim mejscu plasują się Czechy i Słowacja z 59%, po nich jest Rumunia z 57%. W pozostałych europejskich krajach odsetek zmieniających zawód wynosił między 37 i 54 %. Polacy, którzy się przekwalifikują stanowią 38% ankietowanych.

 

Powodem zmiany zawodu mogą być różnorodne zanteresowania, które niekoniecznie idą w parze z wyuczonym zawodem. Przyczyny mogą być również osobiste takie jak niezadowolenie, stres bądź marne szanse na awans w danej branży. Zmiana w ramach danej branży może być także beypośrednią przyczyną przekwalifikowania.

„Zamin dojdzie rzeczywiście do zmiany zawodu, powinno się zydentifikować, czy przypadkiem odczuwane niezadowolenie jest skutkiem nie bezpośrednio danego zawodu a bardziej np niedogodności w miejscu pracy.“  - radzi założyciel Jobswype Christian Erhart. „ Jeśi jesteśmy przekonani, że przyczyna problemu tkwia  w wybranym pierwotie zawodzie, powinniśmy dobrze, dokładnie sprawdzić nowo wybraną branżę oraz rozważyć za i przeciw, czy mamy talent i zainteresowania związane z nowym, potelcjalnym zawodem. Trzeba bardzo dobrze poznać rynek oraz jego rokowania“.  By ułatwić zmianę zawodu Jobswype oferuje swoim użytkowniką 413.643 dostępnych ofert pracy na terenie Polski z wielu różnych branż.

 

W ankiecie, przeprowadzonej przez Jobswype w grudniu ubiegłego roku 2016 wzięło udział 2000 ankietowanych.

Materiały obrazowe

Zmiana zawodu to nie rzadkość w krajach europejskich

Zmiana zawodu to nie rzadkość w krajach europejskich

Powrót do komunikatów prasowych