Top Job | Łowicz

Do Twoich zadań należeć będzie - nadzór nad podwykonawcami, - nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych, - wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji, - przygotowanie dokumentacji technicznej kontraktu, - sporządzanie przedmiarów i wycen robót

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Koszalin

Co będzie należało do Twoich obowiązków - prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej, - rozliczanie rozrachunków, - weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów, - dekretowanie i księgowanie dokumentów, - wsparcie w bieżącej pracy działu księgowego

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

16.03.2018 | Biały Bór

Top Job | Koszalin

Co będzie należało do Twoich obowiązków prowadzenie ewidencji księgowej i podatkowej, rozliczanie rozrachunków, weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów, dekretowanie i księgowanie dokumentów, wsparcie w bieżącej pracy działu księgowego. Jeżeli posiadasz wykształcenie w zakresie rachunkowości lu

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Bydgoszcz

MS SQL - Bardzo dobrze, T-SQL - Dobrze, Powershell - Dobrze, Certyfikat MCSA - Dobrze, MongoDB - {excellent>"Bardzo dobrze", very_well>"Dobrze", beginner>"Początkujący", very_welcome>"Mile widziany"}, Microsoft DPM - {excellent>"Bardzo dobrze", very_well>"Dobrze", beginner>"Początkujący", very_welco

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Top Job | Garwolin

Do Twoich zadań należeć będzie - przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji BHP zgodnie z planem BIOZ, - organizacja szkoleń informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy dla pracowników i podwykonawców, - bieżąca kontrola bezpieczeństwa na placu budowy w zakresie zbiorowego bezpieczeństwa, - wsp

Zobacz ofertę Zapisz ofertę

Około 7 wyników